Predavanje “Suvremena književnost u nultim godinama : 2000.-2010.”

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek u ponedjeljak, 20. ožujka 2017. godine s početkom u 17.00 sati organizira predavanje na temu “Suvremena književnost u nultim godinama : 2000.-2010”. Predavanje će održati književnik i profesor prof. dr. sc. Krešimir Bagić u prostoru American Cornera Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek.

Prof. dr. sc. Krešimir Bagić rođen je 1962. u Gradištu. Osnovnu je školu završio u Gradištu, a srednju u Županji. Diplomirao je hrvatski ili srpski jezik i jugoslavenske književnosti 1988. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1991. obranio magistarski rad “Lingvistika i pjesnički tekst”, a 1995. godine doktorski rad “Stilistički i genološki aspekti polemičkoga teksta”.

Hajduk02

POZIV – “Baštinska kultura i digitalna humanistika: sprega starog i novog”

Zavod za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Osijeku, Umjetnička akademija u Osijeka, Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, Muzej Slavonije u Osijeku te Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata u Subotici i Franjevački samostan u Subotici u sklopu projekta Digitalizacija baštinskih knjižničnih fondova : naša nužnost i obveza kojeg financira europski konzorcij Digitalne istraživačke infrastrukture za umjetnosti i humanistiku (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities, DARIAH-EU), Katedra za knjižničarstvo Odjela za kulturologiju i Filozofski fakultet Sveučilišta u Pečuhu suorganiziraju 19. i 20. svibnja 2017. godine u auli Rektorata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Trg Svetog Trojstva 3) Međunarodnu interdisciplinarnu znanstvenu konferenciju “Baštinska kultura i digitalna humanistika: sprega starog i novog”.
Sudjelovanje možete prijaviti elektroničkim obrascem do 18. ožujka 2017.
Slanje sažetaka: elektroničkim obrascem do 25. ožujka 2017. (do 200 riječi, uz opis istraživačke metodologije i hipotetskog znanstvenog doprinosa). Sažetci prihvaćenih izlaganja bit će tiskani u Knjizi sažetaka, dostupnoj svim sudionicima. Recenzirani radovi bit će objavljeni u znanstvenom časopisu Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku. Radni su jezici hrvatski i engleski.

Više informacija dostupno na poveznici:
•    Međunarodna interdisciplinarna znanstvena konferencija Baštinska kultura i digitalna humanistika: sprega starog i novog Heritage Culture and Digital Humanities: A Bond between the Old and the New — HerCul&DigiHum2017

Prijedlozi izmjena Statuta Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema

Poštovane kolegice i kolege,

u nastavku možete pogledati predložene izmjene u postojećem statutu Društva. Izmjene će biti stavljene na izglasavanje na sljedećoj skupštini o kojoj će biti više riječi u narednom vremenu.

Prijedlog za promjenu članka 26. Statuta Društva u kojem sada stoji:

Skupština može raditi pravovaljano, ako je na njoj nazočno više od polovine redovnih članova Društva. Odluke koje Skupština donosi usvajaju se većinom glasova nazočnih redovnih članova, osim, ako ovim Statutom nije drugačije određeno. Pravo odlučivanja na Skupštini imaju samo redovni članovi koji su do datuma održavanja sjednice podmirili sve svoje financijske obveze prema Društvu.

u:

Skupština odlučuje pravovaljano, ako je nazočna natpolovična većina svih članova Društva s pravom odlučivanja, a odluke donosi većina glasova nazočnih članova s pravom odlučivanja.. Ako na sjednici nije prisutna natpolovična većina članova s pravom odlučivanja, sjednica se odgađa za 30 minuta. Nakon toga Skupština pravovaljano odlučuje u slučaju ako je na njoj nazočna minimalno jedna četvrtina članova s pravom odlučivanja uz uvjet da su svi članovi uredno pozvani. Na početku rada Skupštine određuje se način glasovanja. Pravo odlučivanja na Skupštini imaju samo redovni članovi koji su podmirili svoje financijske obaveze prema Društvu zaključno s prethodnom kalendarskom godinom.

Prijedlog za promjenu članka 38. Statuta Društva u kojem sada stoji:

Upravni odbor radi i donosi zaključke na sjednicama, a može pravovaljano odlučivati, ako je sjednici nazočna natpolovična većina članova. Sjednice se održavaju u pravilu svaka tri mjeseca. Sjednice saziva predsjednik Društva pismeno uz prijedlog dnevnog reda. Dnevni se red utvrđuje na sjednici. Odluke na sjednicama donose se većinom glasova nazočnih članova. U slučaju da se glasovi podijele na jednake dijelove, odlučuje glas predsjednika ili potpredsjednika koji umjesto njega vodi sjednicu. O radu na sjednicama Upravnog odbora vodi se zapisnik. Zapisnik se usvaja na sljedećoj sjednici Upravnog odbora, a dostavlja se svim njegovim članovima uz poziv za sjednicu.

u:

Upravni odbor radi i donosi zaključke na sjednicama, a može pravovaljano odlučivati, ako je sjednici nazočna natpolovična većina članova. Sjednice se održavaju u pravilu svaka tri mjeseca. Sjednice saziva predsjednik Društva pismeno (elektroničkim putem) uz prijedlog dnevnog reda. Dnevni se red utvrđuje na sjednici. Odluke na sjednicama donose se većinom glasova nazočnih članova. U slučaju da se glasovi podijele na jednake dijelove, odlučuje glas predsjednika ili potpredsjednika koji umjesto njega vodi sjednicu. Sjednici se uz opravdani razlog može prisustvovati i putem video konferencije. U izvanrednim situacijama, zbog važnosti odluka i nedostatka vremena za organizaciju sjednice, sjednica se može održati i očitovanjem članova o određenom pitanju putem elektroničke pošte. O radu na sjednicama Upravnog odbora vodi se zapisnik. Zapisnik se usvaja na sljedećoj sjednici Upravnog odbora, a dostavlja se svim njegovim članovima uz poziv za sjednicu.

Posljednji pozdrav

Dugogodišnja predsjednica Društva knjižničara Slavonije i Baranje, prof.dr.sc. Kata Ivić, napustila nas je nakon kratke bolesti u 70. godini života. Pogreb drage nam kolegice obavit će se u ponedjeljak, 16.01.2017. godine u 14.00 sati na mjesnom groblju u Kešincima.

Počivala u miru Božjem!

Društvo knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema

Kata-Ivic-120x159

Sretan i blagoslovljen Božić

Božić je blagdan koji nježno dotiče našu dušu. Njegova nas toplina zbližava s drugima i Bogom, on postaje vidljiv u svakoj dobroti među ljudima. Neka vas ovaj blagdan podsjeti na pravu istinu i ljubav u vašim srcima!

Sretan i blagoslovljen Božić!

cestitka-dksbs

Izložba fotografija

Učenici Medicinske škole Osijek su se odazvali na fotografski natječaj “Knjiga” u Mjesecu hrvatske knjige od 15. listopada do 15. studenoga 2016.
Izložba pristiglih uspješnih fotografija je rezultat fotografskoga natječaja u organizaciji Alte Pavin Banović, školske knjižničarke.

Pozivnica-mso

Knjižnice i kontinentalni turizam

logobmPoštovane kolegice i kolege, u privitku dostavljamo program stručnog skupa Knjižnice i kontinentalni turizam koji će se održati u organizaciji Gradske knjižnice Beli Manastir u Etnološkom centru baranjske baštine, Kralja Tomislava 70, 11. studenoga 2016. godine.
Uz program priložena je i prijava za sudjelovanje te vas molimo da svoj dolazak najavite prijavom ili porukom na e-mail gradska.knjiznica.bm@os.t-com.hr ili nabava@gkbm.hr najkasnije do 1. studenoga 2016.
Izlagače molimo da nam tekstove radova pošalju što prije kako bismo na vrijeme mogli tiskati zbornik.
Ukoliko ste u mogućnosti proslijedite našu poruku i poziv kolegama za koje smatrate da bi se željeli odazvati.
Nadamo se da ćete nam se moći pridružiti u zajedničkoj proslavi Dana grada Belog Manastira.

Srdačno vas očekujemo!

program-skupa        prijavni_obrazac

Poziv na Izvanrednu izbornu skupštinu Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema

Poštovane kolegice i kolege,

Izvanredna izborna skupština Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema održat će se u srijedu, 14. rujna 2016. godine s početkom u 9.30 sati. Mjesto održavanja: Osijek, Županijska komora, Europske avenije 13.

Kako bi Skupština bila valjana te kako bi Društvo knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema nesmetano moglo nastaviti s radom, najljepše vas molimo, odazovite se pozivu. Prijave za sudjelovanje na Skupštini šaljite tajniku Društva na e-mail: slukacevic@gskos.hr

Program skupštine dostupan je ovdje.
Podsjećamo članove da svoje prijedloge za nove članove svih tijela Društva pošalju tajniku Srđanu Lukačeviću. Do sada nije pristigla niti jedna prijava. Javni poziv nalazi se ovdje.
Izvjeće tajnika o radu DKSBS-a za razdoblje od 19. lipnja 2015. do 17. lipnja 2016. može se preuzeti ovdje.
Blagajnički izvještaj nalazi se ovdje: DKSBS-Blagajnicki i DKSBS-Blagajnicki-2

Županijska komora