Politika zaštite osobnih podataka

S danom 25. svibnja 2018. godine stupio je na snagu Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka.

S tim u vezi, DKSBS na kojega se također odnosi predmetna Uredba, morao je poduzeti određene radnje s ciljem prilagodbe svojih aktivnosti odredbama Uredbe i citiranoga Zakona kojim se ona provodi.

Stoga smo pristupnice za članstvo u Društvu, koji sadrže osobne podatke naših članica i članova (ime i prezime, adresu, OIB, mail adresu, broj telefona, kategoriju članstva, vrstu knjižnice, naziv ustanove i drugo) uskladili sa predmetnim propisima.

Prema Statutu DKSBS-a, čl. 12

„Društvo vodi popis svojih članova. Za vođenje popisa članova zadužen je tajnik.
Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva i datumu prestanka članstva u udruzi. Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.”

PRISTUPNICA sadrži sljedeće podatke:

ime i prezime*, OIB*, e-mail*, datum rođenja*, datum pristupanja udruzi*, stručna sprema, studijske grupe, poznavanje jezika, knjižničarsko zvanje, adresa, telefon, vrsta knjižnice*, naziv ustanove*, adresa, telefon, dodijeljene nagrade.

 

Društvo obrađuje (prikuplja, pohranjuje, obavlja uvide, uporabljuje, briše i ostalo) gore navedene osobne podatke u svrhu identifikacije članova, ostvarivanja prava članova, prema aspektima djelovanja i aktivnosti unutar Društva te izvršavanja ostalih zakonskih obveza, a sve u skladu s propisima o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka.

Kako u ovome trenutku Društvo raspolaže podacima naših članova koji su prikupljeni prije stupanja na snagu predmetne Uredbe, a koji se odnose na ime i prezime, adresu, OIB, mail adresu, broj telefona i druge podatke, sve članice i članovi imaju pravo, sukladno važećem propisu, uskratiti Društvu pravo na korištenje navedenih podataka. No, slijedom navedenog, DKSBS neće bez podataka označenih * izvršavati svoje obveze, kao ni biti u mogućnosti slati obavijesti elektroničkim putem.

Podatke prikuplja i čuva tajnik/ica DKSBS, a podatke koriste predsjednik/ica, članovi Upravnog i Nadzornog odbora, tajnik/ica, knjigovodstvo, uređivački odbor web stranice i društvenih mreža, glavni/a urednik/ica časopisa Knjižničarstvo i sistem inženjer zadužen za mailing listu.

 

DKSBS jamči svim svojim članicama i članovima kako će se njihovi osobni podatci koristiti zakonito i transparentno, samo u svrhu zbog koje su prikupljeni, kako se neće dostavljati trećim osobama, te kako se u bilo koje druge svrhe neće koristiti.

Osoba zadužena za zaštitu osobnih podataka: Dino Maganjić (tajnik Društva, dinomag@gskos.hr).