Pravilnik

PRAVILNIK O DODJELJIVANJU POVELJE
“MARIJA MALBAŠA”

Članak 1.

Društvo knjižničara Slavonije i Baranje (u daljnjem tekstu Društvo) ustanovljuje Povelju «Marija Malbaša» kao javno priznanje zaslužnim članovima Društva.

Povelja je nazvana imenom prof. Marije Malbaše, istaknute knjižničarke i autorice Osječke bibliografije, posebno zaslužne za osnivanje Društva i razvoj knjižničarstva u Slavoniji i Baranji.

Članak 2.

Povelja se dodjeljuje za dugogodišnji aktivan rad u Društvu i značajne rezultate na unapređivanju i promicanju knjižničarske struke i ugleda Društva.
Povelja uključuje i novčanu nagradu.

Članak 3.

Skupština Društva donosi odluku o osnivanju Povelje, a oblik i sadržaj Povelje utvrđuje Upravni odbor.

Članak 4.

Povelju dodjeljuje Skupština Društva na prijedlog Ocjenjivačkog odbora.

Članak 5.

Članove Ocjenjivačkog odbora bira Skupština Društva.
Ocjenjivački odbor sastoji se od 5 članova koji između sebe biraju predsjednika Odbora.
Mandat članova Ocjenjivačkog odbora traje do dodjele Povelje.

Članak 6.

Poslovnik o radu Ocjenjivačkog odbora predlaže Upravni odbor Društva, a potvrđuje ga Skupština Društva.

Članak 7.

Pravo predlaganja kandidata za dodjeljivanje Povelje imaju svi članovi Društva, knjižnice na području djelovanja Društva i Upravni odbor Društva.
Obrazloženi prijedlozi dostavljaju se Upravnom odboru Društva, a putem tajnika Ocjenjivačkom odboru.

Članak 8.

Skupština istovremeno dodjeljuje najviše dvije Povelje.

Članak 9.

O dodijeljenim Poveljama tajnik Društva vodi poseban upisnik

Članak 10.

Društvo upoznaje javnost o dodjeljivanju Povelje putem tiska i drugih sredstava informiranja.

Članak 11.

Pravilnik se donosi na Skupštini Društva knjižničara Slavonije i Baranje i primjenjuje se danom donošenja.

U Osijeku, 9. lipnja 2005.

Predsjednica Društva:Emilija Pezer, prof. Predsjednica radnog predsjedništva:mr.sc. Vera Erl
Odgovori