Kriteriji

Nagrada “Marija Malbaša”

Kriteriji[1]

 

1.      Preduvjeti

Svi kandidati koji podnose svoje prijave moraju imati ispunjene sljedeće uvjete:

·         da imaju najmanje 15 godina staža u knjižničarskoj struci

·         da imaju zvanje diplomiranog/-ne knjižničara/-ke odnosno magistra/-ice struke iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti

·         da imaju položen stručni ispit

 

2.      Rangiranje kandidata

Prijave kandidata se boduju i rangiraju prema kriterijima.

Minimalan broj bodova potrebnih za nagradu je 500. Bodove je potrebno skupiti iz najmanje 4 skupine kriterija[2].

Kandidat s najvećim brojem bodova predlaže se za nagradu “Marija Malbaša” Upravnom odboru Društva knjižničara Slavonije i Baranje.

U slučaju da dva kandidata imaju isti broj bodova, oba se kandidata predlažu za nagradu.

 

 

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI*

 

 Aktivnosti

Broj bodova

I.

STRUČNI RAD U KNJIŽNICI I KNJIŽNIČNOM SUSTAVU

1.

Uvođenje novih modela poslovanja

50

2.

Sudjelovanje u provedbi novih modela poslovanja

10

3.

Izrada analitičkih studija/strategija razvoja

50

4.

Izrada stručnih uputa za rad

30

5.

Koordinacija stručnog rada u knjižnici

30

6.

Koordinacija stručnog rada u knjižničnom sustavu

50

7

Vrednovanje i posredovanje specijaliziranih informacija

30

II.

OBRAZOVNA I PROMOTIVNA DJELATNOST

1.

Uvođenje novih sadržaja za obrazovanje korisnika

20

2.

Priprema, organizacija i provedba novog obrazovnog programa

20

3

Osmišljavanje i izrada zahtjevnog interpretativnog i didaktičkog materijala za korisnike

40

4.

Osmišljavanje i izrada opsežnijeg informativnog i promotivnog materijala (poticanje i stvaranje kulture čitanja te utjecaj na pozitivnu reputaciju i percepciju knjižnice u lokalnoj zajednici kroz suradnju s medijima, udrugama, vladinim i nevladinim organizacijama, školama i drugim obrazovnim i kulturnim institucijama)

40

5.

Priprema, organizacija i provedba obrazovnog programa za korisnike s posebnim potrebama

20

III.

RAD NA PROJEKTIMA I PROGRAMIMA

1.

Suradnja na projektima i programima koji se provode na lokalnoj razini

20

2.

Suradnja na projektima koji se provode na državnoj razini

30

3.

Suradnja na međunarodnim projektima

40

4.

Vođenje projekta koji se provodi na lokalnoj razini

40

5.

Vođenje projekta koji se provode na državnoj razini

60

6.

Vođenje međunarodnog projekta

80

7.

Veća tematska izložba s katalogom

60

8.

Manja tematska izložba s katalogom

30

9.

Veća tematska izložba bez kataloga

15

IV.

CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE

1.

Prisustvovanje međunarodnom stručnom skupu

10

2.

Prisustvovanje domaćem stručnom skupu

5

3.

Pohađanje jednodnevnog stručnog tečaja/radionice/seminara

10

4.

Pohađanje višednevnog stručnog tečaja/radionice/seminara

15

5.

Studijski boravak u inozemstvu (za 1 tjedan)

15
maksimalno 60

6.

Mentorstvo (po jednom pristupniku)

30

7.

Magisterij tematski vezan uz knjižničarstvo**

120

8.

Doktorat tematski vezan uz knjižničarstvo

200

V.

OBJAVLJIVANJE RADOVA I UREĐIVANJE PUBLIKACIJA***

1.

Stručni/znanstveni rad u recenziranom domaćem časopisu/publikaciji

40

2.

Stručni/znanstveni rad u recenziranom međunarodnom časopisu/publikaciji

60

3.

Stručna recenzirana monografija

100

4.

Znanstvena recenzirana monografija

200

5.

Bibliografija u sastavu druge publikacije

20

6.

Bibliografija kao samostalna publikacija

30

7.

Glavni urednik stručne ili znanstvene publikacije

40

8.

Urednik stručne ili znanstvene publikacije

30

9.

Član uredništva stručne ili znanstvene publikacije

20

10.

Urednik mrežnih stranica

25

11.

Kraći stručni prilog/prikaz

5

12.

Prijevod kraćeg stručnog/znanstvenog teksta (članak, intervju, upute i sl.)

10

13.

Prijevod opsežnog stručnog/znanstvenog teksta

30

14.

Recenzija stručnog ili znanstvenog članka ili poglavlja u knjizi

10

15.

Recenzija stručne ili znanstvene publikacije

20

16.

Stručno kazalo u recenziranom časopisu/publikaciji

10

VI.

PREDAVANJA I SRODNI POSLOVI

1.

Pozvano izlaganje na međunarodnom stručnom skupu

50

2.

Pozvano izlaganje na domaćem stručnom skupu

35

3.

Izlaganje na međunarodnom stručnom skupu

40

4.

Izlaganje na domaćem stručnom skupu

25

5.

Vođenje sekcije, okruglog stola, radionice, rasprave i sl. na stručnom skupu

20

6.

Izlaganje na posteru na međunarodnom stručnom skupu

20

7.

Izlaganje na posteru na domaćem stručnom skupu

15

8.

Izvođenje nastave na visokoškolskoj ustanovi

80

9.

Predavanje/radionica u Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara

30

10

Član programskog/organizacijskog odbora međunarodnog stručnog skupa

15

11.

Član programskog/organizacijskog odbora domaćeg stručnog skupa

10

VII.

RAD U STRUČNIM TIJELIMA I KNJIŽNIČARSKIM UDRUGAMA

1.

Aktivno članstvo u Društvu knjižničara Slavonije i Baranje

10

2.

Jednomandatni aktivan rad u upravnom/stručnom tijelu nacionalne knjižničarske udruge

20

4.

Jednomandatni aktivan rad u upravnom/stručnom tijelu međunarodne knjižničarske udruge

40

5.

Jednomandatno predsjedanje nacionalnom knjižničarskom udrugom

80

6.

Jednomandatno predsjedanje glavnim stručnim tijelom nacionalne knjižničarske udruge

60

7.

Jednomandatno predsjedanje upravnim/stručnim tijelom nacionalne knjižničarske udruge

40

8.

Jednomandatno predsjedanje stručnim tijelom međunarodne knjižničarske udruge

60

9.

Jednomandatno vođenje poslova stručnog tajnika nacionalne knjižničarske udruge

30

10.

Jednomandatni aktivan rad u upravnom/stručnom tijelu Društva knjižničara Slavonije i Baranje

40

11.

Jednomandatno predsjedanje Društvom knjižničara Slavonije i Baranje

80

12.

Jednomandatno članstvo u Hrvatskom knjižničnom vijeću

50

13.

Jednomandatno predsjedanje Hrvatskim knjižničnim vijećem

80

14.

Jednomandatni rad u stručnim savjetima ili povjerenstvima na državnoj razini

40

15.

Jednomandatno predsjedanje stručnim savjetima ili povjerenstvima na državnoj razini

50

16.

Jednomandatni rad u stručnim savjetima ili povjerenstvima na lokalnoj razini

40

17.

Jednomandatno predsjedavanje stručnim savjetima ili povjerenstvima na lokalnoj razini

50

VIII.

PRIZNANJA I NAGRADE

1.

Dobitnik državne nagrade

100

2.

Dobitnik Kukuljevićeve povelje

100

3.

Dobitnik Nagrade Eva Verona

50

4.

Dobitnik Nagrade NSK

60

6.

Dobitnik Nagrade Ljerka Markić-Čučuković

40

7.

Dobitnik drugih priznanja s područja knjižničarstva ili za rad u knjižnici

20

 

 

* Opće napomene vezane uz:

1. Dokaz o stručnoj osposobljenosti/aktivnosti

– boduju se samo aktivnosti koje se odnose na knjižničnu djelatnost za koje postoje potvrde ili pisani dokazi (popisi sudionika/članova, potvrde o sudjelovanju, certifikati, programi, publikacije i sl.)

– bodovi se trebaju prikupiti u aktivnostima iz najmanje 4 grupe

2. Više autora:

– kod aktivnosti u kojima sudjeluju do tri autora, svakome pripada predviđeni broj bodova

– kod aktivnosti u kojima sudjeluje više od tri autora, bodovi se dijele, odnosno ako je predviđeni broj bodova do 30, svakome pripada najmanje 5 bodova, ako je predviđeni broj bodova od 40 do 60, svakome pripada najmanje 10 bodova, a ukoliko je broj bodova viši od 60 svakome pripada najmanje 15 bodova.

3. Višegodišnje programe/projekte odnosno višemandatni rad:

– za sudjelovanje u višegodišnjim programima/projektima odnosno za višemandatni rad/predsjedavanje u programskim/organizacijskim odborima/tijelima/povjerenstvima predviđeni broj bodova jednokratno se uvećava za 50%.

4. Objavljene radove:

– za radove objavljene u nerecenziranim časopisima/publikacijama predviđeni broj bodova se smanjuje za 50%.

5. Tečaj/radionica/seminar:

– jednodnevni tečaj/radionica/seminar obuhvaća najmanje 6 sati programa. Kod kraćeg programa broj bodova se proporcionalno smanjuje.

6. Pribrojavanje bodova:

– ako je pojedinu aktivnost moguće uvrstiti u više kategorija predviđenih ovim Kriterijima, dopušteno je samo jedno bodovanje

– za istovrsna predavanja, izložbe ili drugi rad koji ima više od jedne izvedbe ili se provodi na više mjesta, boduje se samo jedanput

– za sudjelovanje u programskim odborima, upravnim ili stručnim tijelima te povjerenstvima u koja se ulazi prema funkciji, kandidat odabire između pripadajućih bodova za funkciju ili za sudjelovanje, bez mogućnosti da se bodovi pribrajaju.

**Odnosi se na rad kojim je stečeno zvanje magistra znanosti (mr. sc.)

***Odnosi se na tiskana i elektronička izdanja

U ime Povjerenstva zapisala Kornelija Petr Balog

Osijek, 05. prosinca 2013.


[1] Kriteriji za dodjelu nagrade “Marija Malbaša” utemeljeni su na Mjerilima za ocjenjivanje stručne osposobljenosti koji su sastavni dio Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN, 28/11). Dostupno na: http://www.propisi.hr/print.php?id=6047

[2] Iz skupine VII. Rad u stručnim tijelima i knjižničarskim udrugama potrebno je skupiti 10% od minimalnog broja bodova (500) odnosno 50 bodova.