Program rada

Plan rada Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema za 2023. godinu.

Plan rada Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema za 2022. godinu

Plan rada Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema za 2021. godinu

Plan rada Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema za 2020. godinu

Plan rada Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema za 2019. godinu

Plan rada Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema za 2018. godinu

Plan rada Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema za 2017. godinu

Odgovori