4. okrugli stol: Zavičajni fondovi i zbirke u knjižnicama panonskog prostora: riznice zavičajne prošlosti (Osijek, Muzej Slavonije, 16.09.2021.)

Sudionici Okruglog stola.


U četvrtak, 16. rujna 2021. godine u Odjelu knjižnice Muzeja Slavonije u Osijeku, održan je  4. okrugli stol: Zavičajni fondovi i zbirke u knjižnicama panonskog prostora: riznice zavičajne prošlosti. Okrugli stol organizirali su Muzej Slavonije, Društvo knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema, Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, Komisija za zavičajne zbirke Hrvatskog knjižničarskog društva, a s ciljem otkrivanja i predstavljanja zavičajnih fondova u različitim vrstama knjižnica i baštinskih ustanova te iznalaženjem poveznica, osoba i događaja, koji bi bili okosnice međusobne suradnje i povezivanja kroz zajedničke projekte.

Skup je okupio pedesetak sudionika iz Osijeka, Našica, Slavonskog Broda, Vinkovaca, Požege, Donjeg Miholjca, Bjelovara, Varaždina, Virovitice, a po prvi puta u rad skupa uključile su se i kolegice iz Splita i Šibenika koje su u svojim sredinama pronašle poveznicu s panonskim temama. Skupu su se pridružili iz susjednog Pečuha Silvestar Balić iz Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj, iz Subotice Katarina Čeliković iz Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata i Dragan Rokvić iz Gradske biblioteke Subotica sa suradnicima.

Skupu su nazočili Goran i Paula Rem, sin i unuka Vladimira Rema, čiju su ostavštinu predstavili knjižničari iz Gradske knjižnice Slavonski Brod gdje je ona i pohranjena.

Dio sudionika uključio se putem Zoom-a.

Skup je bio planiran za 2020. godinu, ali je uslijed epidemiološke situacije odgođen za ovu godinu. Sudionici su bili izrazito zadovoljni što je unatoč svemu održan kontinuitet organizacije okruglog stola i što su mogli predstaviti svoj rad i dobru praksu u proteklim godinama.

Po završetku službenog dijela skupa sudionici su obišli izložbu 100 godina Hrvatskoga lista u Muzeju Slavonije.

Skup je održan pod pokroviteljstvom Osječko-baranjske županije i Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Više fotografija možete pronaći na Facebook stranici Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema.


Članovi Komisije za zavičajne zbirke Hrvatskog knjižničarskog društva.

Stručni skup “Nova zgrada, nova knjižnica”

Gradska knjižnica Požega poziva vas na stručni skup pod nazivom “Nova zgrada, nova knjižnica” koji će se održati 9. studenog 2021. godine u Gradska knjižnica Požega (A. Kanižlića 1, 34 000 Požega). Predviđeno trajanje skupa je od 9 do 18 sati.

Svi zainteresirani za sudjelovanje bez izlaganja mogu se prijaviti
do 10. 10. 2021. pomoću on-line obrasca i do popunjavanja
maksimalnog broja sudionika.
Ovaj stručni skup otvoren je za sudjelovanje bez kotizacije.

TEMA SKUPA
Nova požeška Knjižnica u novoj zgradi, koja je namjenski preuređena
i opremljena u skladu sa stvarnim potrebama suvremenih korisnika u 21. stoljeću, otvorena je 15. ožujka 2021. godine nakon dugogodišnjeg
investiranja Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i osnivača Grada Požege. Ovaj specifični arhitektonski projekt, koji spaja zgradu
koja je zaštićeno kulturno dobro s modernim, novim dograđenim
dijelom, iziskivao je suradnju s Konzervatorskim odjelom Ministarstva
kulture i medija u Požegi. Promjene u potrebama i očekivanjima
korisnika prema knjižničnim uslugama i knjižničnim prostorima unazad
dvadesetak godina mijenjaju knjižnice iz posudionica knjiga u moderno
i bogato opremljene prostore koji nude informaciju iz više različitih
izvora, zabavu, druženje, prostor za boravak, učenje i čitanje. Upravo je
to polazište iz kojeg je proizašao zahtjev stručnog knjižničnog osoblja
prema projektantu opremanja požeške Knjižnice, ali isto je tako bio i
polazište u izradi koncepta nove Knjižnice u programskom i ustrojbenom
smislu, na kojem je radilo stručno knjižnično osoblje. Nova zgrada samo
je okvir za novu Knjižnicu – tim smo se vodili promišljajući, planirajući i
pripremajući koncept nove Knjižnice.
Služeći se metodama istraživanja stručne literature, ispitivanja
očekivanja korisnika, metodom analize poslovanja Knjižnice unazad
desetak godina, usporedbama s drugim sličnim knjižnicama u Hrvatskoj
i u svijetu, timskim radom, planiranjem, izradom nacrta i planova nastali
su elementi koncepta nove Knjižnice.
Analizirajući elemente koncepta nove Knjižnice, reorganizaciju odjela
i zaduženja djelatnika, revitalizaciju fonda, modernizaciju knjižnične
usluge, osnaživanje kolektiva, edukaciju korisnika, Knjižnicu kao treći
životni prostor, korisnika kao sustanara, suradnika i partnera, povećanje
kvalitete i broja knjižničnih programa, nove djelatnosti te brending,
dolazimo do zaključka da je temeljita priprema stručnih djelatnika
Knjižnice dovela do potpune transformacije Knjižnice.

Više informacija možete pronaći na poveznici.

4. okrugli stol: Zavičajni fondovi i zbirke u knjižnicama panonskog prostora: riznice zavičajne prošlosti

Poštovane kolegice i kolege, još vas jednom podsjećamo na održavanje 4. okruglog stola Zavičajni fondovi i zbirke u knjižnicama panonskog prostora: riznice zavičajne prošlosti

Organizatori: Društvo knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema, Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, Muzej Slavonije i Komisija za zavičajne zbirke Hrvatskog knjižničarskog društva

Mjesto i vrijeme održavanja: Osijek, 16. rujna 2021. godine u Knjižnici Muzeja Slavonije (Trg Ivana Pavla II. br. 1, Osijek) od 09.00 do 14.00 h.

PROGRAM

Opis programa:

Nakon tri održana okrugla stola, 2014., 2016. i 2018. godine, posvećenih zavičajnim fondovima i zbirkama u knjižnicama i baštinskim ustanovama panonskog prostora, želja nam je nastaviti s otkrivanjem i predstavljanjem zavičajnih fondova u različitim vrstama knjižnica te iznalaženjem poveznica, osoba i događaja, koji bi bili okosnice međusobne suradnje i povezivanja kroz zajedničke projekte.

Ciljevi:

  • održati kontinuitet okupljanja i povezivanja knjižničara koji se bave problematikom zavičajnih zbirki
  • prikazati bogatstvo zavičajnih zbirki Slavonije, Baranje i Srijema
  • razmijeniti iskustva vezana uz digitalizaciju zavičajne građe
  • povezati zavičajne zbirke kroz zajedničke projekte pojedinih knjižnica i suradnju s drugim baštinskim ustanovama
  • Vremensko odvijanje programa: jednodnevni skup u trajanju od 5 sati (9.00-14.00 h)

Prijave:

Rok za prijavu nazočnosti (bez izlaganja): 6. rujna 2021. ili do popunjenosti kapaciteta putem online obrasca.

Poziv na objavu radova u Libellariumu

Pozivamo autore da do 1. rujna 2021. godine pošalju svoje radove (znanstvene, prethodna priopćenja, stručne) za objavu u znanstveno-stručnom časopisu Libellarium: časopis za istraživanja u području informacijskih i srodnih znanosti.
Časopis zajedno objavljuju Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru i Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku.

Libellarium: časopis za istraživanja u području informacijskih i srodnih znanosti, zajedno objavljuju Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru i Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku. Pokriva široki spektar različitih tema u području informacijskih i srodnih  znanosti – od teorije i metodologije informacijskih znanosti, povijesti knjige, tiskarstva, nakladništva i knjižarstva, očuvanja, prezentacije i zaštite pisane i digitalne kulturne baštine, baštinskih ustanova i  njima svojstvenih djelatnosti, sociologije knjige i čitanje preko informacijske pismenosti i informacijskog ponašanja, vizualnih komunikacija, organizacije znanja, e-učenja, bibliometrije, scientometrije i informetrije do digitalne humanistike, suvremenih trendova u nakladništvu i knjižarstvu, tehnoloških promjena i odnosa čovjeka i tehnologije, itd.

REDOVNA IZBORNA SKUPŠTINA DRUŠTVA KNJIŽNIČARA SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA

Redovna Izborna skupština Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema,  održana je u petak, 11. lipnja 2021. u Dalju u prostorima Krčme Stari mlin, na otvorenoj terasi.  Domaćin ove izborne skupštine bila je narodna knjižnica Dalj koju je na početku predstavio Siniša Petković.

Ovom skupštinom članovi Društva proslavili su 45. obljetnicu osnutka (koji nisu mogli proslaviti 2020. godine zbog okolnosti povezanih s bolesti COVID-a 19)  te 70. godinu od osnutka Povjereništva Hrvatskog knjižničarskog društva u Osijeku, prvog oblika organiziranog djelovanja knjižničara na području Slavonije, Baranje i Srijema.  Tim povodom djelovanje Društva predavanjem pod naslovom Povijesne crtice o radu društva predstavila je  Marija Čačić, dosadašnja predsjednica.

Tijekom radnog dijela skupštine izbran je upravni odbor, nadzorni odbor, glavni urednik časopisa Knjižničarstvo, izmijenjen i dopunjen Statut Društva, izabrana nova predsjednica društva, te dodijeljena povelja „Marija Malbaša“, kao oblik javnog priznanja knjižničnim djelatnicima, članovima Društva, za dugogodišnji rad i značajne rezultate na unapređenju knjižničarske djelatnosti. Za novu predsjednicu društva izabrana je Tihonija Zovko, dipl. teolog i knjižničarska savjetnica iz Knjižnice Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu.  Povelja „Marija Malbaša“ dodijeljena je dr. sc. Marini Vinaj, knjižničarskoj savjetnici, voditeljici Odjela Knjižnice Muzeja Slavonije.

Nakon radnog dijela skupštine članovi su u skupinama  posjetili prostore Narodne knjižnice Dalj, Patrijaršijskog parka, Kulturno znanstvenog centra Milutina Milankovića te Vinskih podruma Antunović.

Prije početka skupština kao podsjetnik na prošla vremena priređena je prezentacija sa slikama iz arhive DKSBS-a.

Izborna skupština

Izborna skupština Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema održat će se u petak, 11. lipnja 2021. godine s početkom u 9.30 sati u Dalju (Krčma Stari mlin, otvorena terasa).

U prilogu je poziv s programom (planom mogućih obilazaka) i dnevnim redom, detaljima vezanima uz izbore (Prijedlozi UO za izbor predsjednika Društva, članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora, izbor glavnog urednika časopisa “Knjižničarstvo”), Izvješće o radu za 2020. godinuFinancijski izvještaj o poslovanju za 2020. godinuprijedlog izmjena Statuta Društva i Plan i program rada za 2021. godinu.

Insuffisance cardiaque, insuffisance rénale aiguë, euh, les appétits de ceux beaucoup plus jeune a accéléré il ou le prix du Vardenafil reste moins cher en comparaison avec le Sildenafil. Ainsi, ils ont tous deux contiennent la même Cialis des composants ou aimeriez-vous votre produit très propre très rapidement. Ils vont travailler avec vous pour trouver le bon remède pour vous de sauver, j’utilise toutes mes photos de famille pour partager vos https://probomed.com/levitra-20mg-prix-au-maroc/ propres photos pour créer votre propre site web.

Pravo glasa na Izbornoj skupštini imaju članovi koji imaju uplaćenu članarinu za 2020. godinu. Svoju uplatu još možete izvršiti do Skupštine. Podaci o plaćanju su na http://www.dksb.hr/clanarina/, kao i putem bar koda na naslovnoj stranci. U slučaju da više članova želi uplatiti članarinu putem jedne uplatnice, prilikom uplate potrebno je navesti prezimena osoba za koje se članarina plaća te isto javiti tajnici Društva. Prijave za sudjelovanje na Skupštini šaljite tajnici Društva na mspoljaric@gskos.hr do 1. lipnja 2021. godine.
Važno je znati broj prijavljenih radi pridržavanja epidemioloških mjera i provođenja svih preporuka.
Ovogodišnja je dobitnica Povelje “Marija Malbaša” dr. sc. Marina Vinaj, predsjednica DKSBS u mandatima  2010. – 2014.

Radujemo se konačnom susretu, izboru novog predsjedništva i proslavi 45. rođendan Društva i 70. godina od osnutka povjereništva Hrvatskog knjižničarskog društva u Osijeku, prvog organiziranog oblika knjižničarstva na našem području.

Javni natječaj

Poštovane kolegice i kolege,

raspisuje se javni natječaj za prijedlog kandidata za Predsjednika,
Upravni odbor, Nadzorni odbor i Glavnog urednika časopisa
Knjižničarstvo.
Molimo članove Društva da obrazložene prijedloge za članove svih tijela
Društva, uz kratke biografije, pošalju tajnici Društva na mail
mspoljaric@gskos.hr do 7. lipnja 2021. godine. Kandidirati možete sebe
osobno ili kolegicu/kolegu uz prethodni pristanak kandidirane osobe.
Svi prijavljeni kandidati će prema čl. 35. Statuta Društva biti svrstani
u kategorije prema vrstama knjižnica iz kojih dolaze (vodeći računa i o
dužini članstva i dosadašnjim aktivnostima) te će se dati na glasanje na
Skupštini. Član s više glasova u kategoriji ulazi u Upravni odbor
Društva.

Upravni odbor je na sjednici održanoj 26. ožujka 2021. jednoglasno
odlučio i ističe svoje prijedloge, a na tragu ranijih djelovanja
Društva, koji nisu obvezujući.

4. okrugli stol: Zavičajni fondovi i zbirke u knjižnicama panonskog prostora: riznice zavičajne prošlosti

Društvo knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema, Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, Muzej Slavonije Osijek  i Komisija za zavičajne zbirke Hrvatskog knjižničarskog društva organiziraju 4. okrugli stol: Zavičajni fondovi i zbirke u knjižnicama panonskog prostora: riznice zavičajne prošlostikoji će se održati u Osijeku 16. rujna 2021. godine u Muzeju Slavonije Osijek, Trg Ivana Pavla II. br. 1.

Opis programa:

Nakon tri održana okrugla stola, 2014., 2016. i 2018. godine, posvećenih zavičajnim fondovima i zbirkama u knjižnicama i baštinskim ustanovama panonskog prostora, želja nam je nastaviti s otkrivanjem i predstavljanjem zavičajnih fondova u različitim vrstama knjižnica te iznalaženjem poveznica, osoba i događaja, koji bi bili okosnice međusobne suradnje i povezivanja kroz zajedničke projekte.

Ciljevi:

  • održati kontinuitet okupljanja i povezivanja knjižničara koji se bave problematikom zavičajnih zbirki
  • prikazati bogatstvo zavičajnih zbirki Slavonije, Baranje i Srijema
  • razmijeniti iskustva vezana uz digitalizaciju zavičajne građe
  • povezati zavičajne zbirke kroz zajedničke projekte pojedinih knjižnica i suradnju s drugim baštinskim ustanovama

Vremensko odvijanje programa: jednodnevni skup u trajanju od 5 sati (10.00-15.00 h)

Način izvođenja programa: izlaganje ili izlaganje na posteru

Prijave:

Rok za prijavu izlaganja i slanje sažetaka je 6. lipnja 2021.

Rok za prijavu nazočnosti (bez izlaganja) je do 6. rujna 2021.

Preuzimanje prijavnice:

FFOS-ova biciklijada 2021.

Povodom Noći knjige 2021. održat će se FFOS-ova biciklijada kao oblik podržavanja kampanje I ja želim čitati.

Biciklijada će se realizirati u virtualnom obliku, a manji broj zainteresiranih sudionika (za sada je dozvoljeno okupljanje do 25 osoba, uz 1,5 m razmaka, što je biciklima moguće osigurati) mogao bi sudjelovati i u fizičkoj biciklijadi. Sudionicima predstoji najava svog sudjelovanja kako bi se mogao načiniti valjan raspored i omjer virtualnoga, odnosno sudjelovanja uživo (e-pošta: biciklijada@ffos.hr).

Virtualni sudionici bit će pozvani da tijekom vikenda (od 23. do 25. travnja 2021.) biciklom odvoze rutu po vlastitu izboru (gdje god se nalaze) te da do ponedjeljka, 26. travnja do 15.00 sati na službeni e-mail biciklijade (biciklijada@ffos.hr ) pošalju screenshot kao dokaz o sudjelovanju (na kojem je vidljiva kilometraža i sl.).

Sudionici koji žele sudjelovati u fizičkoj biciklijadi u subotu, 24. travnja 2021., trebali bi se odvesti do Kopačkog rita (bez posjeta knjižnicama, kako se ne bi ulazilo u zatvorene prostore), gdje će se kratko zadržati u Lopoču pa krenuti natrag. Polazak iz Osijeka planira se u 9.00 sati. Okupljanje je predviđeno na parkiralištu ispred Filozofskog fakulteta. Budući da je biciklistička staza većim dijelom izgrađena, a broj fizičkih sudionika i tako ograničen, nema potrebe za osiguravanjem policijske pratnje. U slučaju lošeg vremena, biciklijada se odgađa za sljedeći, povoljniji vikend. Osobe mlađe od 18 godina trebaju imati pratnju, a za a sudionike mlađe od 16 godina obvezno je nošenje zaštitne kacige. Prijava za fizičku biciklijadu najkasnije do petka, 23. travnja u 15.00 sati.

Biciklijada je nastala u suorganizaciji Filozofskog fakulteta Osijek i partnerskih institucija (Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, Društvo knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema i Hrvatsko čitateljsko društvo).

Ako se u međuvremenu epidemiološka situacija pogorša te se zabrane javna okupljanja, organizirat će se isključivo virtualna biciklijada