Stručni skup “Nova zgrada, nova knjižnica”

Gradska knjižnica Požega poziva vas na stručni skup pod nazivom “Nova zgrada, nova knjižnica” koji će se održati 9. studenog 2021. godine u Gradska knjižnica Požega (A. Kanižlića 1, 34 000 Požega). Predviđeno trajanje skupa je od 9 do 18 sati.

Svi zainteresirani za sudjelovanje bez izlaganja mogu se prijaviti
do 10. 10. 2021. pomoću on-line obrasca i do popunjavanja
maksimalnog broja sudionika.
Ovaj stručni skup otvoren je za sudjelovanje bez kotizacije.

TEMA SKUPA
Nova požeška Knjižnica u novoj zgradi, koja je namjenski preuređena
i opremljena u skladu sa stvarnim potrebama suvremenih korisnika u 21. stoljeću, otvorena je 15. ožujka 2021. godine nakon dugogodišnjeg
investiranja Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i osnivača Grada Požege. Ovaj specifični arhitektonski projekt, koji spaja zgradu
koja je zaštićeno kulturno dobro s modernim, novim dograđenim
dijelom, iziskivao je suradnju s Konzervatorskim odjelom Ministarstva
kulture i medija u Požegi. Promjene u potrebama i očekivanjima
korisnika prema knjižničnim uslugama i knjižničnim prostorima unazad
dvadesetak godina mijenjaju knjižnice iz posudionica knjiga u moderno
i bogato opremljene prostore koji nude informaciju iz više različitih
izvora, zabavu, druženje, prostor za boravak, učenje i čitanje. Upravo je
to polazište iz kojeg je proizašao zahtjev stručnog knjižničnog osoblja
prema projektantu opremanja požeške Knjižnice, ali isto je tako bio i
polazište u izradi koncepta nove Knjižnice u programskom i ustrojbenom
smislu, na kojem je radilo stručno knjižnično osoblje. Nova zgrada samo
je okvir za novu Knjižnicu – tim smo se vodili promišljajući, planirajući i
pripremajući koncept nove Knjižnice.
Služeći se metodama istraživanja stručne literature, ispitivanja
očekivanja korisnika, metodom analize poslovanja Knjižnice unazad
desetak godina, usporedbama s drugim sličnim knjižnicama u Hrvatskoj
i u svijetu, timskim radom, planiranjem, izradom nacrta i planova nastali
su elementi koncepta nove Knjižnice.
Analizirajući elemente koncepta nove Knjižnice, reorganizaciju odjela
i zaduženja djelatnika, revitalizaciju fonda, modernizaciju knjižnične
usluge, osnaživanje kolektiva, edukaciju korisnika, Knjižnicu kao treći
životni prostor, korisnika kao sustanara, suradnika i partnera, povećanje
kvalitete i broja knjižničnih programa, nove djelatnosti te brending,
dolazimo do zaključka da je temeljita priprema stručnih djelatnika
Knjižnice dovela do potpune transformacije Knjižnice.

Više informacija možete pronaći na poveznici.