Spomenica časopisa Knjižničarstvo

Objavljena je elektronička spomenica časopisa Knjižničarstvo pod nazivom 25 godina Knjižničarstva: četvrt stoljeća glasnika Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema .

Ovim putem zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u oblikovanju ovog izdanja, autorima priloga, bivšim predsjednicama i predsjednicima Društva, bivšim urednicama i urednicama časopisa, te članovima uredništva. Posebno zahvaljujemo kolegici Tihoniji Zovko, trenutnoj predsjednici Društva i kolegi Srđanu Lukačeviću, trenutnom uredniku časopisa Knjižničarstvo.

25 godina Knjižničarstva: četvrt stoljeća glasnika Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema / [urednice Merien Hadrović, Katarina Jukić, Ivana Turk]. Osijek : Društvo knjižničara Slavonije Baranje i Srijema, Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, 2022.