KNJIŽNICA GODINE

Hrvatsko knjižničarsko društvo dodjeljuje priznanje “Knjižnica godine” u svrhu poticanja kreativnosti, inovativnosti i unapređivanja kvalitete rada u hrvatskim knjižnicama.
Priznanje „Knjižnica godine“ dodjeljuje se najboljoj knjižnici čija se izvrsnost procjenjuje prema Kriterijima za vrednovanje / procjenjivanje izvrsnosti za dodjelu priznanja „Knjižnice godine“, koji se nalaze u dodatku Pravilnika o dodjeli priznanja “Knjižnica godine”.

Hrvatsko knjižničarsko društvo prigodom obilježavanja 11. studenoga, Dana hrvatskih knjižnica, dodjeljuje godišnje priznanje „Knjižnica godine“ u svrhu poticanja inovativnosti, kreativnosti i kvalitete rada svih hrvatskih knjižnica.
Povjerenstvo je radilo u sastavu: Sanja Brbora, Mirjana Čubaković (predsjednica), Dijana Machala, Silvija Perić, Ivanka Stričević.

Temeljem Poslovnika o radu povjerenstva za dodjelu priznanja „Knjižnica godine Povjerenstvo za dodjelu priznanja „Knjižnica godine“ 2021. na svojoj 2. elektroničkoj sjednici održanoj od 13. i 14. listopada 2021. godine do 12,00 sati, utvrdilo je da su na natječaj za dodjelu priznanja „Knjižnica godine“ 2021. svoje kandidature uputile sljedeće knjižnice: Gradska knjižnica Požega, Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci i Narodna čitaonica i knjižnica Novi Vinodolski. Utvrđeno je da su dvije pristigle prijave valjanje te da su stigle u zadanom roku. Jedna prijava stigla je izvan roka i nije valjana te nije uzeta u obzir. Riječ je o prijavi Narodne čitaonice i knjižnice Novi Vinodolski, koju, na žalost Povjerenstvo nije razmatralo. Primjenjujući Kriterije za vrednovanje/procjenjivanje izvrsnosti za dodjelu priznanja „Knjižnica godine“ koji su utvrđeni Pravilnikom o dodjeli priznanja „Knjižnica godine“ nakon stručne analize prispjelih prijava i rasprave, javnim glasovanjem, članovi Povjerenstva za dodjelu priznanja „Knjižnica godine“ predlažu da se Gradskoj knjižnici Požega dodjeli priznanje „Knjižnica godine“ 2021.

Gradska knjižnica Požega svojim je ustrajnim djelovanjem vidljiva i prepoznata u svojoj društvenoj i stručnoj zajednici kao stup odgojno-obrazovne, kulturne i javne djelatnosti. Kao takva prerasla je zidove koji ju okružuju i javnim zagovaranjem, medijskom vidljivošću, djelotvornim radom i u potpori zajednice doživljava potpunu transformaciju: arhitektonsku, koncepcijsku, programsku i tehnološku. Sve svoje nasljeđe, djelovanje, programe, usluge, kvalitetu i partnerstva usmjerava prema budućnosti, prema korisnicima nove generacije, prema tehnologijama nove generacije, prema novim uslugama, e-uslugama, umrežavanjima, a opet brine i podupire tradicijske vrijednosti, posebne želje i potrebe korisnika. Kvalitetom i inovacijama u radu doseže svoju izvrsnost i nudi svojoj zajednici, svojim korisnicima, potencijalnim korisnicima, građanima svijeta: e-usluge, e-knjige, specifične usluge, programe i događanja za sve generacije i sve vrste interesa, najkvalitetniju informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, iznimnu kreativnost, novi prostor, nove djelatnosti, vidljivost i prepoznatljivost.

Čestitamo!