45. obljetnica rada Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema

Predsjednica Društva Marija Čačić održala je 8. listopada 2020. godine izlaganje 45. obljetnica rada Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema na virtualnoj konferenciji 45. skupštini Hrvatskoga knjižničarskog društva Knjižnice u doba krize.