Predavanje “Izložbe u školama”

Pozivamo vas na stručno predavanje kolegice Alte Pavin Banović pod nazivom “Izložbe u školama” koje će se održati 20. travnja s početkom u 10.00 sati putem Zoom platforme.

Kolegica Alta Pavin Banović stručna je suradnica knjižničarka, izvrsna savjetnica zaposlena u Medicinskoj školi Osijek, doktorandica Sveučilišnog doktorskog studija Mediji i komunikacija na Sveučilištu Sjever u Koprivnici i naslovna predavačica na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku.

Prijaviti se možete putem obrasca, a rok za prijave je 19. travnja.

Kolegica Alta Pavin Banović stručna je suradnica knjižničarka, izvrsna savjetnica zaposlena u Medicinskoj školi Osijek, doktorandica Sveučilišnog doktorskog studija Mediji i komunikacija na Sveučilištu Sjever u Koprivnici i naslovna predavačica na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku.