Kriteriji

Nagrada Marija Malbaša

Kriteriji[1]

 

1.      Preduvjeti

Svi kandidati koji podnose svoje prijave moraju imati ispunjene sljedeće uvjete:

·         da imaju najmanje 15 godina staža u knjižničarskoj struci

·         da imaju zvanje diplomiranog/-ne knjižničara/-ke odnosno magistra/-ice struke iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti

·         da imaju položen stručni ispit

 

2.      Rangiranje kandidata

Prijave kandidata se boduju i rangiraju prema kriterijima.

Minimalan broj bodova potrebnih za nagradu je 500. Bodove je potrebno skupiti iz najmanje 4 skupine kriterija[2].

Kandidat s najvećim brojem bodova predlaže se za nagradu Marija Malbaša Upravnom odboru Društva knjižničara Slavonije i Baranje.

U slučaju da dva kandidata imaju isti broj bodova, oba se kandidata predlažu za nagradu.

 

 

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI*

 

 Aktivnosti

Broj bodova

I.

STRUČNI RAD U KNJIŽNICI I KNJIŽNIČNOM SUSTAVU

1.

Uvođenje novih modela poslovanja

50

2.

Sudjelovanje u provedbi novih modela poslovanja

10

3.

Izrada analitičkih studija/strategija razvoja

50

4.

Izrada stručnih uputa za rad

30

5.

Koordinacija stručnog rada u knjižnici

30

6.

Koordinacija stručnog rada u knjižničnom sustavu

50

7

Vrednovanje i posredovanje specijaliziranih informacija

30

II.

OBRAZOVNA I PROMOTIVNA DJELATNOST

1.

Uvođenje novih sadržaja za obrazovanje korisnika

20

2.

Priprema, organizacija i provedba novog obrazovnog programa

20

3

Osmišljavanje i izrada zahtjevnog interpretativnog i didaktičkog materijala za korisnike

40

4.

Osmišljavanje i izrada opsežnijeg informativnog i promotivnog materijala (poticanje i stvaranje kulture čitanja te utjecaj na pozitivnu reputaciju i percepciju knjižnice u lokalnoj zajednici kroz suradnju s medijima, udrugama, vladinim i nevladinim organizacijama, školama i drugim obrazovnim i kulturnim institucijama)

40

5.

Priprema, organizacija i provedba obrazovnog programa za korisnike s posebnim potrebama

20

III.

RAD NA PROJEKTIMA I PROGRAMIMA

1.

Suradnja na projektima i programima koji se provode na lokalnoj razini

20