Poziv na objavu radova u Libellariumu

Pozivamo autore da do 1. rujna 2021. godine pošalju svoje radove (znanstvene, prethodna priopćenja, stručne) za objavu u znanstveno-stručnom časopisu Libellarium: časopis za istraživanja u području informacijskih i srodnih znanosti.
Časopis zajedno objavljuju Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru i Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku.

Libellarium: časopis za istraživanja u području informacijskih i srodnih znanosti, zajedno objavljuju Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru i Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku. Pokriva široki spektar različitih tema u području informacijskih i srodnih  znanosti – od teorije i metodologije informacijskih znanosti, povijesti knjige, tiskarstva, nakladništva i knjižarstva, očuvanja, prezentacije i zaštite pisane i digitalne kulturne baštine, baštinskih ustanova i  njima svojstvenih djelatnosti, sociologije knjige i čitanje preko informacijske pismenosti i informacijskog ponašanja, vizualnih komunikacija, organizacije znanja, e-učenja, bibliometrije, scientometrije i informetrije do digitalne humanistike, suvremenih trendova u nakladništvu i knjižarstvu, tehnoloških promjena i odnosa čovjeka i tehnologije, itd.