POZIV – “Baštinska kultura i digitalna humanistika: sprega starog i novog”

Zavod za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Osijeku, Umjetnička akademija u Osijeka, Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, Muzej Slavonije u Osijeku te Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata u Subotici i Franjevački samostan u Subotici u sklopu projekta Digitalizacija baštinskih knjižničnih fondova : naša nužnost i obveza kojeg financira europski konzorcij Digitalne istraživačke infrastrukture za umjetnosti i humanistiku (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities, DARIAH-EU), Katedra za knjižničarstvo Odjela za kulturologiju i Filozofski fakultet Sveučilišta u Pečuhu suorganiziraju 19. i 20. svibnja 2017. godine u auli Rektorata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Trg Svetog Trojstva 3) Međunarodnu interdisciplinarnu znanstvenu konferenciju “Baštinska kultura i digitalna humanistika: sprega starog i novog”.
Sudjelovanje možete prijaviti elektroničkim obrascem do 18. ožujka 2017.
Slanje sažetaka: elektroničkim obrascem do 25. ožujka 2017. (do 200 riječi, uz opis istraživačke metodologije i hipotetskog znanstvenog doprinosa). Sažetci prihvaćenih izlaganja bit će tiskani u Knjizi sažetaka, dostupnoj svim sudionicima. Recenzirani radovi bit će objavljeni u znanstvenom časopisu Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku. Radni su jezici hrvatski i engleski.

Više informacija dostupno na poveznici:
•    Međunarodna interdisciplinarna znanstvena konferencija Baštinska kultura i digitalna humanistika: sprega starog i novog Heritage Culture and Digital Humanities: A Bond between the Old and the New — HerCul&DigiHum2017