Na dobrom glasu #2 – prva obavijest

Naziv
programa:
2. stručni skup ”Na dobrom glasu: dostizanje i zadržavanje kvalitete stručnog i znanstvenog časopisa”

Organizator: Društvo knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema

Suorganizator: Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

Mjesto i datum održavanja: Osijek, 18. rujna 2024.

Financijska podrška: Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske i Osječko-baranjska županija

Kotizacija se ne naplaćuje.

Opis programa:

Društvo knjižničara Slavonije Baranje i Srijema i Uredništvo časopisa Knjižničarstvo organizirali su 2022. godine 1. stručni skup ”Na dobrom glasu: uloga službenih glasila regionalnih knjižničarskih društava i znanstveno-stručnih časopisa u razvoju knjižničarske struke”, a zaključci proizašli iz prvog ovakvog okupljanja ukazali su na nužnost učestale komunikacije i suradnje između uredništava sa svrhom razmjena informacija i ideja; na potrebu za ujednačavanjem i/ili odabirom najboljeg modela smjernica za autore za sva službena glasila regionalnih knjižničarskih društava i znanstveno-stručnih časopisa. Drugim stručnim skupom nastojat će se pomoći uredništvima časopisa koji tek dosežu norme recenziranih časopisa ukazati na uvjete, zahtjeve, prepreke, ali i beneficije rada na podizanju kvalitete svakog časopisa. Nastojat će se  potaknuti autore na trajnu, odnosno cjeloživotnu edukaciju posebice iz područja znanstveno-istraživačkog rada te uvjetima potrebnim za pisanje stručnog ili znanstvenog rada. Naposljetku, uz razmjenu iskustava, radionice i predavanja nastojat će se uspostaviti bolja komunikacija između autora, uredništava časopisa i čitatelja.

Ciljevi:

  • Povezivanje i razmjena iskustava uredništava
  • Postizanje veće kvalitete stručnih i znanstvenih časopisa iz područja informacijskih znanosti
  • Ujednačavanje arhiviranja stručnih i znanstvenih časopisa iz područja informacijskih znanosti
  • Educiranje autora stručnih i znanstvenih članaka o uvjetima predaje radova

Formati izlaganja: pozvano izlaganje, panel diskusija, kratko izlaganje i izlaganje na posteru.

Rokovi za prijavu i sve ostale informacije bit će objavljeni u 2. pozivu.