IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA DKSBiS-a 2024. – najava

Belišće

Izvještajna skupština Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema održat će se 10. svibnja 2024. u Belišću.
Poziv, dnevni red i radni materijali bit će naknadno objavljeni.