2. poziv – Na dobrom glasu #2

2. stručni skup “Na dobrom glasu: dosezanje i zadržavanje kvalitete stručnog i znanstvenog časopisa” održat će se 18. rujna 2024. godine u prostoru Županijske komore Osijek i Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek.

Drugim stručnim skupom nastojat će se pomoći uredništvima časopisa koji tek dosežu norme recenziranih časopisa ukazati na uvjete, zahtjeve, prepreke, ali i beneficije rada na podizanju kvalitete svakog časopisa. Nastojat će se  potaknuti autore na trajnu, odnosno cjeloživotnu edukaciju posebice iz područja znanstveno-istraživačkog rada te uvjetima potrebnim za pisanje stručnog ili znanstvenog rada. Naposljetku, uz razmjenu iskustava, radionice i predavanja nastojat će se uspostaviti bolja komunikacija između autora, uredništava časopisa i čitatelja.

Organizator: Društvo knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema
Suorganizatori: Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek i Hrvatsko knjižničarsko društvo (Odbor za nakladničku djelatnost)

Vremensko odvijanje programa: jednodnevni skup
Način izvođenja programa: pozvano izlaganje, izlaganje, panel diskusija, izlaganje na posteru
Kotizacija: ne plaća se
Financijska podrška: Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske i Osječko-baranjska županija

Programski i organizacijski odbor : Tatjana Aparac-Jelušić, Celine Carette, Merien Hadrović, Tanja Hercog, Ivana Jurišić Stipančević, Miroslav Katić, Srđan Lukačević, Dino Maganjić, Marijana Špoljarić Kizivat, Andrea Sudarević, Tena Tormaš Marković, Ivana Turk, Tihonija Zovko

Ciljevi:

 • povezivanje i razmjena iskustava uredništava,
 • postizanje veće kvalitete stručnih i znanstvenih časopisa iz područja knjižničarstva i  informacijskih znanosti,
 • ujednačavanje arhiviranja stručnih i znanstvenih časopisa iz područja knjižničarstva i   informacijskih znanosti
 • educiranje autora stručnih i znanstvenih članaka o uvjetima predaje radova

Program skupa
Pozvana izlaganja:
– prof. dr. sc. Tatjana Aparac Jelušić “Stručni i znanstveni časopisi u području knjižničarstva”
– doc. dr. sc. Drahomira Cupar “Recenzijski postupak: vrednovanje stručnih i znanstvenih radova”

Panel diskusija:
Tema: Ujednačavanje uredničkog procesa, smjernica, softvera za uređivanje i objavljivanje časopisa

Otvorene prijave za izlaganja i poster izlaganja:
Prihvatljive teme izlaganja
– časopisi iz područja knjižničarstva i informacijskih znanosti (povijest, razvoj, planovi za daljnji rad, raspodjela poslova unutar uredništva, financiranje…)
– softveri za izdavački proces časopisa
– nakladnička djelatnost knjižnica, fakulteta, sveučilišta

Prijave za izlagače i sudionike:       

 • Rok za prijavu izlaganja i dostavu sažetaka: 24. lipnja 2024.
 • Rok za prijavu poster izlaganja i dostavu sažetaka: 24. lipnja 2024.
 • Rok za prijavu sudjelovanja bez izlaganja: 6. rujna 2024.
 • putem online obrasca za prijavu: https://shorturl.at/gPyhR
 • Obavijest o prihvaćenim izlaganjima: 27. lipnja 2024.
 • Rok za dostavu izlaganja: 10. rujna 2024. na email adresu merien@gskos.hr (ukoliko bude izmjena mogu dostaviti u bilo kojem trenutku ili ponijeti novu verziju na USB-u na dan održavanja stručnog skupa)

Upute za oblikovanje sažetaka:

 • navesti autore, ustanovu, naslov, ključne riječi na hrvatskom i engleskom jeziku 
 • sažetak (do 250 riječi) na hrvatskom i engleskom jeziku 

Knjižničarstvo : glasnik Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema

 • nakon održanog stručnog skupa autorima izlaganja bit će omogućena predaja radova i objavljivanje recenziranih radova i priloga u posebnom broju časopisa Knjižničarstvo 2 (2025).